Oversigt over tilskudsmuligheder til klinisk diætist

Få din sundhedsforsikring til at betale for dit kostomlægningsforløb

 

Af statsautoriseret klinisk diætist Klaus Frobenius, indehaver af Klinik for Helbred og Sundhed

 

Langt de fleste af vores klienter i Klinik for Helbred og Sundhed er henvist via deres forsikringsselskab til os, og får derved dækket hele eller størstedelen af deres behandlingsforløb af deres sundheds – eller pensionsordning. Det er dog også min erfaring, at mange ikke kender til denne mulighed for tilskud til diætbehandling. Derfor har jeg forfattet denne lille skrivelse om de nuværende tilskudsmuligheder samt de krav, der for nuværende gælder for at opnå tilskud.

 

Tilskudsmuligheder til diætist

Sundhedsordninger

Har du en sundhedsforsikring via dit personlige forsikringsselskab, pensionsordning eller måske endda via din arbejdsforsikring, har du mulighed for at benytte denne til at dække omkostningerne for din diætbehandling.

Det er dog lidt forskelligt mellem de ydende forsikringsselskaber hvor meget de yder i tilskud. Mange dækker det fulde beløb af en diætbehandling, mens andre giver et fast tilskud per konsultation, hvorved der kan være et efterfølgende restbeløb, som du skal betale selv. Bemærk også, at der altid er et par krav fra forsikringsselskabets side, som du skal opfylde for, at få tilskuddet.

 

Du skal opfylde følgende krav for at være berettiget til tilskud fra dit forsikringsselskab

  • Du skal kontakte dit forsikringsselskab for at få bevillingen inden du booker en tid hos en klinisk diætist
  • Du skal bruge en lægehenvisning til en autoriseret klinisk diætist. Der ydes kun tilskud til diætbehandling af eller understøttende af anden behandling af diagnosticerbare lidelser, som eksempelvis PCO, sukkersyge, kræft, forhøjet kolesterol, åreforkalkning, med flere. Desuden ydes tilskud til vægttab, såfremt startpunktet er et BMI over 30 (klassificering af svær overvægt).
  • Kontakt din sundhedsordning, når du har din lægehenvisning.
  • Kontakt en klinisk diætist, når du har fået godkendt din bevilling. Det er et krav, at du booker hos en statsautoriseret klinisk diætist. Der ydes ikke tilskud til samtaler hos kostvejledere eller ernæringseksperter uden autoriseret uddannelse.
  • Medbring eller fremsend din bevilling til den diætist, du har lavet en aftale med.

Derefter kører alt automatisk. Din diætist indberetter til din sundhedsforsikring og modtager afregning direkte. Du skal derfor ikke gøre mere eller have penge op af lommen, med mindre, du skal betale et restbeløb af regningen.

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du ligeledes få tilskud til diætbehandling af diagnosticerede lidelser og svær overvægt (BMI > 30) på samme vis som ved sundhedsforsikringer.

I modsætning til ovenstående skal du her betale regningen selv, og du får så senere tilbagebetalt tilskuddet fra ‘Danmark’ til din konto. Dette er på lignende vis med udlæg til andre sundhedsfaglige systemer, som eksempelvis tandlægen, fysioterapeuten, kiroprakteren, m.fl. Indberetningen til Danmark sker også automatisk. Du skal blot huske, at oplyse din diætist om at du er medlem af ‘Danmark’ samt hvilken gruppe, du tilhører.

Danmark dækker (tilbagebetaler) 50% af din udgift til diætist – dog maksimalt 250 fra hver konsultation og maksimalt 1000 kr per år.

Bemærk at også i dette tilfælde ydes kun tilskud til diætbehandling hos en statsautoriseret klinisk diætist. Du kan heller ikke modtage tilskud fra både Sygeforsikringen Danmark og dit forsikringsselskab. Der ydes kun tilskud fra én instans per konsultation.

 

Har du brug for diætbehandling?

I begge tilfælde starte processen altså hos din læge, som vurderer om du har behov for en henvisning til diætist. Får du en sådan, skal du dernæst enten kontakte din sundhedsforsikring for en bevilling eller din diætist for at booke en aftale, hvis du forventer at få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Er du i tvivl om hvorvidt den ernæringsprofessionelle vejleder, som du har fundet, er autoriseret og godkendt til diætbehandling, så du kan modtage dit tilskud? Du kan finde en oversigt over hele landets statsautoriserede kliniske diætister hos Foreningen af Kliniske Diætister i Danmark. SÅ er du også sikker på, at få en professionel behandling.