Livets udfordringer i parforholdet

Livet har mange udfordringer og hvis man er i parforhold, hvor det er vanskeligt at kommunikere med hinanden, kan det være svært at komme problemerne til livs. En parterapeut fra Viborg, ved hvordan det er med livets mange udfordringer.

Det er vigtigt at stoppe op, når man oplever ‘bump på vejen’. Parterne skal indbyrdes finde ud af om de selv kan arbejde med problemerne eller om en dygtig sexolog og certificeret parterapeut skal hjælpe dem med at komme videre. Der kan være udfordringer med forståelse for hinanden og problemer med at kommunikere og forstå hinandens behov.

Hvad sker der, når kommunikationen brister?

Parforholdet kan opleves som du står alene om at løse udfordringerne. Hvis kommunikationen mellem parterne ikke er tydelig. Du lukker dig inde i dig selv, har ikke lyst til at være social og bruge tid i familien og med din partner.

Du mangler en gnist til at komme videre i Jeres forhold og har lyst til at se forholdet fra en positiv vinkel. Du kan ikke selv se, hvad der skal til og synes at have forsøgt alt eller sammen med din partner at finde en løsning.

Metoder til at styrke parforholdet

I parforholdet kan det være svært at undgå, at der er forskellige synspunkter og udfordringer, der skal løses. De mangler redskaber og metoder til at løse problemstillingerne og konflikterne. Ikke fordi de er ved at gå hver til sit, men fordi de simpelthen har forsøgt sig alt, hvis det er udfordringer med specialbørn i familien, der kræver ekstra tid og ressourcer.

Tag fat i en parterapeut

Parterne i forholdet har svært ved at se, hvordan de skal løse konflikterne og selv har forsøgt at nå til enighed i diskussionerne. Det lykkes ikke at løse dilemmaerne og konflikterne vender tilbage. Løsningen vil være at få metoder til at komme igennem konflikterne med hjælp fra en dygtig sexolog og certificeret parterapeut.

Få vejledning i at tale sammen og blive opmærksomme på hinandens syn på livet og interesse i at forbedre forholdet, lære at give hinanden plads for sine holdninger. Der skal være enighed i, at det er en fælles beslutning om samtaleterapi. Det er vigtigt at begge parter vil have professionel hjælp, for at få det bedste og brugbare ud af det forløbet. Det er en fordel hvis der tales om hvad forventningerne er til terapien og hvor tit der ønskes at gå hos en dygtig sexolog og certificeret parterapeut.