Når familien har brug for hjælp

Som familie er det vigtigt, at man kommer godt ud af det med hinanden. Især når det er en familie, som man bor under samme tag med. I de fleste familier er der problemer. Det kan være små hverdagsproblemer såsom problemer med husets teenager, der er i gang med et oprør. Men i nogen familier kan der opstå nogle mere eller mindre alvorlige problemer, som familien ikke selv kan løse.

Hjælp udefra

Nogen gange kan det være nødvendigt at få hjælp udefra for at løse problemerne i familien.

For nogen kan det føles flovt at bede om hjælp udefra, men det er ikke flovt at bede om hjælp. Men at bede om hjælp kræver, at man først indser, at man som familie har et problem. Hvis man beder om hjælp selvom, at man ikke mener, at der er et problem, så hjælper terapien ikke, da man ikke er indstillet på at få hjælp. Derefter kan man begynde at få hjælp.

Det kan en terapeut hjælpe med

Som familie kan man få hjælp i form af gruppeterapi.

Gruppeterapi foregår sådan, at familien sidder sammen med en terapeut, hvor man som familie fortæller om de problemer, der er i familien. Ved hjælp af terapeuten så får hver enkelt familiemedlem fortalt, hvad der går en på. Terapeuten hjælper familien med at kommunikere, så der ikke opstår skænderier. Samtidig sørger han eller hun for, at hver enkel får taletid, så alle får sagt det, som de har brug for at komme ud med.

Redskaber, som familien kan bruge

Terapeuten kan også hjælpe med redskaber, som man som familie kan bruge, når problemerne opstår. Sådan kan familien lære at takle problemerne.

Det kan være en god ide at alle i husstanden deltager i gruppeterapien, da selv dem der ikke direkte er involveret kan gå og tumle med nogle ting. Det kan fx være den stille lillesøster, der ikke er problemer med, men som måske alligevel går og tumler med noget indeni.

 

Grunde til at gå i gruppeterapi

Der kan være flere grunde til, at man vælger at gå i gruppeterapi. Det kan være, at et af børnene lider af en psykisk sygdom, som fylder meget i hverdagen. Det kan være med til at skabe nogle konflikter imellem søskende eller mellem barnet og en af forældrene.

Det kan også være, at man som familie har været ude for et uheld, og at man som familie har brug for at få talt ud om det, som man har været ude for.